Phụ nữ nhân quyền Việt Nam: liên kết và thay đổi

Chi, Oanh, Vi, Như, Trang và Nhung

Chi, Oanh, Vi, Như, Trang và Nhung

VRNs (28.11.2013) – Sài Gòn – Tổ chức sinh hoạt dân sự có tên gọi Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam ra đời với Tuyên Cáo Thành Lập “Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam”, vào ngày 26.11.2013.

Cô Yến Trang, một trong những thành viên của tổ chức xã hội dân sự Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam cho biết mục đích: “Thứ nhất, gắn kết các cá nhân phụ nữ chịu thiệt thòi và dễ bị tổn thương từ các vụ việc vi phạm Nhân quyền. Thứ hai, lên tiếng và có những hành động bảo vệ thiết thực đối với những người phụ nữ đã và đang bị xâm phạm phẩm giá và các quyền con người cơ bản. Thứ ba, chia sẻ và tuyên truyền những kiến thức nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của phụ nữ Việt Nam về quyền con người và về vai trò của phụ nữ trong một xã hội tôn trọng nhân quyền.” 

Cô Yến Trang cho hay, lý do ra đời của tổ chức dân sự Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam: “[Tổ chức dân sự] Phụ nữ Nhân quyền VN không dựa trên một cá nhân hay một tổ chức mà chính những người phụ nữ đang bị chính sách đàn áp, sách nhiễu của pháp luật hiện nay lập nên, để lên tiếng bảo vệ cho những người phụ nữ đã và đang chịu sự đàn áp bóc lột.”

“Đối tượng của [Tổ chức dân sự] Phụ nữ Nhân quyền VN là tất cả những phụ nữ VN có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có hành vi dân sự, quan tâm và ủng hộ cho mục tiêu của [Tổ chức dân sự] Phụ nữ Nhân quyền VN.” Cô Yến Trang cho biết thêm.

Cô Hoài Tô sống tại Vinh và là một trong những thành viên của Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam cho hay: “Người phụ nữ thường gắn với công việc nội trợ trong gia đình và ít tham gia vào các công tác của xã hội. [Tổ chức dân sự] Phụ nữ Nhân quyền VN là một cơ hội tốt để cho những người phụ nữ được gióng lên tiếng nói của họ, bày tỏ quan điểm của họ và tham gia vào các công việc của xã hội để thể hiện được trách nhiệm của một người công dân.”

Cô Yến Trang nêu nguyện vọng: “Điều tôi mong muốn nhất là tất cả các chị em phụ nữ VN có quyền sống trong một xã hội tự do và hạnh phúc, vượt qua sự sợ hãi bởi sự đàn áp, sách nhiễu [từ nhà cầm quyền cs] để đứng lên và lên tiếng cùng với nhau, và bảo vệ quyền lợi cho chính cá nhân người phụ nữ.”

Còn cô Hoài Tô mong muốn: “Tôi mong muốn có nhiều sự cộng tác của các bà mẹ tù nhân lương tâm là những người tiên phong, động viên nhau trong công việc hằng ngày, cùng nhau hành động để có sự thay đổi.”

Trong bản Tuyên cáo Thành lập “Phụ nữ Nhân quyền VN” cho biết thêm: “Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự, phi chính trị cam kết góp vai trò của mình vào mục tiêu kiến tạo một xã hội Việt Nam tôn trọng nhân quyền, và là một bộ phận không tách rời trong phong trào bảo vệ nữ quyền trên thế giới.”

HT.VRNs