HỘI CTNLT VÀ HỘI PNNQ TRAO QUÀ CHIA SẺ CHO 03 GIA ĐÌNH CÁC NẠN NHÂN TRONG VỤ CÔNG AN BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÉP Ở LẤP VÒ – ĐỒNG THÁP

IMG_2761

Chị Dương Thị Tân, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Chí Dũng Trao Qua Cho Đặng Thị Quỳnh Anh, Là Con Gái Của Bùi Hằng

Cựu TNLT Trương Minh Đức

Sáng  09 – 03 – 2014  tại  văn phòng Công Lý  &  Hòa  Bình  18  người  nạn nhân trong vụ  CA  huyện  Lấp Vò – Đồng Tháp chặn xe  đánh  đập, chiếm  đoạt  tài  sản, bắt  giam trái  pháp  luật. Hiện  nay CA  Đồng  Tháp  còn  đang giam giử  03  người  là:  chị  Bùi Thị Minh Hằng, chị  Nguyễn  thị thúy  Quỳnh  và  anh  Nguyễn  văn Minh  đã  gần  01  tháng  nay, cả  03  người đang tuyệt thực  trong trại giam  tình  trạng  sức  khỏe  của 3  người  rất  quan ngại!

Buổi  làm  việc đầu  tiên  với  02  vị  Luật Sư  Trần  Thu Nam  và  Nguyễn Văn Miếng  với  18  người,  trong  đó  có con gái  lớn  của  chị  Hằng là  Đặng thị Quỳnh Anh   có  yêu cầu  LS  Nam  vào  cuộc cho  mẹ của  mình  (Bùi thị Minh Hằng) ngay từ đầu  theo  hợp đồng  trước  đây  của  chị  Hằng  với  LS  Trần  Thu Nam   lúc chưa  bị bắt.

Để chia sẽ  những  khó  khăn hiện nay  Hội  Cựu tù nhân Lương Tâm  và Hội Phụ Nữ  Nhân Quyền  có  đến  thăm hỏi  tất  cả  các  nạn nhân  và  gia  đình  của  những  người  bị bắt  còn  đang giam giử, đồng  thời  cũng trao  cho  03  gia đình  có  người  thân  đang  bị giam  giữ  ở  Đồng  Tháp  03  xuất  quà,  mỗi  gia đình  10 triệu đồng.

Đại  diện  cho  Chị  Hằng  có  con gái  là  Đặng thị Quỳnh Anh,  chị  Bùi  Diễm Thúy  vợ  của  anh  Nguyễn  Văn Minh,  Chị Phượng  (CTV của  văn phòng  CLHB)  đã  nhận  thay  cho  gia đình  chị Nguyễn  thị thúy  Quỳnh.

Cả 03  gia  đình và  người đại diện  rất  xúc động  và  gởi  lời cám ơn sự quan tâm  giúp đỡ của  quý  ân nhân đã liên hệ  thông qua  Hội  Cựu Tù Nhân Lương Tâm  và  Phụ Nữ Nhân Quyền  trao quà.