Bản Tin Số 2: Trò chuyện cùng Chị Kim Thu và những chia sẻ của chị về chuyến đi Đông Timor.