Chương trình phát thanh Số 3: Tìm hiểu thêm về đời sống của những người tị nạn tại Thailand .