Tuyên Bố của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam v/v Bà Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù

Ngày 26/07/2017

Tuyên Bố của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam
v/v Bà Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù

Vào ngày 25-7-2017,bà Trần Thi Nga bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam kết án 9 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự năm 2013.

Chúng tôi nhận định:

1. Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam dùng để truy tố bà Trần Thị Nga không dựa trên bất kỳ chứng cứ nào được xác lập theo luật định;
2. Các chứng cứ buộc tội bà Trần Thị Nga là mơ hồ, có tính tình huống ngẫu nhiên, không có luận cứ luật pháp và có thể dùng để buộc tội bất kỳ ai;
3. Phiên tòa ngày xét xử bà Trần Thị Nga vào ngày 25-07-2017 vi phạm trầm trọng nguyên tắc tố tụng: luật sư biện hộ cho bà Trần Thị Nga đã bị ngăn cản trong việc thực hành chức năng biện hộ tại tòa và không được tranh luận với đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố.
4. Bà Trần Thị Nga chỉ thực hiện quyền tự do của Bà trong việc phát biểu ôn hòa sự quan tâm của Bà về các vấn nạn của đất nước và xã hội Việt Nam và điều này dứt khoát không thể là căn cứ của bất cứ hành vi tội phạm nào theo luật pháp hiện hành;
5. Bản án 9 năm tù dành cho bà Trần Thị Nga một lần nữa chứng minh nền tư pháp Việt nam không bảo vệ Bà trong việc thực hiện quyền tự do của Bà như quy định trong hiến pháp và các công ước quốc tế đặc biệt là Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Việt Nam là thành viên ký kết.

Với những nhận định nầy, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam tuyên bố như sau:
1. Hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc và chứng cứ buộc tội của chính quyền Việt Nam đối với bà Trần Thị Nga.
2. Bà Trần Thị Nga có quyền tự do ngôn luận, quyền bình đẳng trước pháp luật và chính quyền Việt Nam cần phải tôn trọng những quyền nầy như đã quy định trong hiến pháp và bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.
3. Bà Trần Thị Nga có quyền thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với các vấn nạn của đất nước, xã hội Việt Nam như đã quy định trong hiến pháp.
4. Bản án 9 năm tù dành cho bà Trần Thị Nga hoàn toàn trái pháp luật và do đó, vô giá trị.
5. Chính quyền Việt Nam hãy trả tự do cho bà Trần Thị Nga ngay lập tức và vô điều kiện.
6. Trong thời gian giam giữ, chính quyền Việt Nam cần phải tôn trọng nhân cách, nhân phẩm của bà Trần Thị Nga và đặc biệt không được có bất cứ hành vi hay cư xử mang tính kỳ thị đối với Bà chỉ vì Bà là phụ nữ.
Làm tại Việt Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2017