Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (VNWHR) tham dự hội thảo do South Asia Women’s Fund tổ chức tại Thailand từ ngày 19-20 tháng 9 năm 2017

đại diện Hội đang thảo luận về vấn đề phụ nữ Việt Nam

Thành viên Leia đại diện Hội thẩm dự hội thảo SAWF, Bangkok, Thailand.