About

Posts by :

A CALL TO SUPPORT THE ASSEMBLY OF “VIETNAMESE WOMEN FOR HUMAN RIGHTS”

imagesDear Sisters,

We are born as human beings. That alone asserts itself as an ​​inherent value and equality when we compare ourselves with other fellow human beings. Each individual in society are distinguished based on her role, responsibilities and not based on human dignity. Therefore, as true beings we have inviolable rights that are universal. And as long as we are affirmed as humans, we cannot accept inequality in our self worth, human rights and social roles.

Today, though mankind has achieved undeniable progress, in many parts of the world in general and in many areas of Asia in particular, women are still the objects of unequal treatment in shameful collusion between cultural institutions and the laws. As you know, the old culture and the inequilibrium in mental state have assigned default values, which discriminate against women. To date, women remain in vulnerable position, despite rhetorical claims of the government about gender equality. More / Xem tiếp

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ “PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM”

imagesChị em thân mến,

Chúng ta được sinh ra làm con người, chỉ riêng điều đó khẳng định giá trị tự thân và quyền bình đẳng cố hữu của chúng ta khi so sánh với những người đồng loại khác. Mỗi cá nhân trong xã hội loài người khác biệt nhau tùy theo vai trò, nhiệm vụ chứ không theo phẩm giá (vì phẩm giá con người là giống nhau và phổ quát). Do đó, với tư cách là những thực thể hiện hữu có phẩm giá, chúng ta có những quyền bất khả xâm phạm mang tính phổ quát. Và chừng nào chúng ta còn được xác định là con người, chúng ta không thể nào chấp nhận sự bất bình đẳng về Nhân phẩm, Nhân quyền và vai trò xã hội. 

Ngày nay, dù nhân loại đã đạt được những thành tựu không thể chối cãi, ở nhiều nơi trên thế giới nói chung và ở nhiều vùng đất Á Đông của chúng ta nói riêng, phụ nữ vẫn đang là đối tượng của những hành xử bất công trong sự thông đồng đáng xấu hổ giữa các định chế văn hoá và pháp luật. Như chị em đã biết, nền văn hoá cũ và cái não trạng mất cân bằng của nó đã mặc định những giá trị bất công và mang tính kỳ thị đối với phụ nữ. Vị thế dễ bị tổn thương dành cho nữ giới vẫn được duy trì cho đến ngày nay, bất chấp những tuyên bố hoa mỹ của chính quyền về quyền bình đẳng giới tính.  More / Xem tiếp

Declaration on The Founding of Vietnamese Women for Human Rights

USA-VNWHR

VNWHR with US Embassy’s diplomats in Hanoi, Nov 18, 2013

Until the 21st century – the era of knowledge and liberty and democracy, Vietnam remains a country with a thick dossier on human rights abuses.

Human rights are considered an important milestone to measure the level of civilization and is a prerequisite to create spiritual well being and humanist values for humans. The world today has been promoting human rights in all areas of social activities. Yet presently the people of Vietnam have not yet had the opportunity to enjoy the beneficiary ‘s rights in its beautiful humanist sense of the word. Evidently many human rights defenders in Vietnam continue to be suppressed in various forms, especially the women. More / Xem tiếp

Tuyên Cáo Thành Lập “Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam”

USA-VNWHR

Cuộc gặp gỡ với bà Jenifer và hai đồng sự, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 18/11/2013

Cho đến thế kỷ 21- thời đại của tri thức và dân chủ tự do, Việt Nam vẫn còn là quốc gia có một hồ sơ dày cộm về đàn áp Nhân quyền.

Nhân quyền được coi là thước đo quan trọng để định hình mức độ văn minh và là điều kiện tiên quyết tạo ra phúc lợi tinh thần và giá trị nhân văn cho con người. Thế giới ngày hôm nay đã và đang đề cao Nhân quyền trong tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội. Tuy nhiên hiện nay người dân Việt Nam vẫn chưa có cơ hội thụ hưởng Nhân quyền theo dúng ý nghĩa tốt đẹp và nhân bản nhất của nó. Bằng chứng là nhiều người bảo vệ Nhân quyền ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục bị đàn áp bằng nhiều hình thức, đặc biệt là những người phụ nữ. More / Xem tiếp